Zásady ochrany osobných údajov – WestwingNow

Internetový portál www.westwingnow.sk a s ním integrovaný nákupný klub (ďalej len “Internetové stránky”) prevádzkuje spoločnosť Westwing GmbH so sídlom Moosacher Straße 88, 80809 Mníchov, Nemecko (ďalej len „Westwing“ alebo „my“).

Dôvera je základnou hodnotou našej spoločnosti. V spoločnosti Westwing veríme, že ochrana súkromia a ochrana osobných údajov našich zákazníkov sú neodmysliteľnou hodnotou, ktorá prispieva k budovaniu vzájomnej dôvery. Preto sa Westwing riadi všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov a neustále sa usiluje o zlepšenie svojich činností v tejto oblasti. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe platných právnych predpisov, najmä na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracúvania osobných údajov Používateľov v súvislosti s ich používaním internetovej stránky www.westwingnow.sk1. Správca osobných údajov

Osobou zodpovednou za spracovanie vašich osobných údajov je Westwing. Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko a Westwing Group AG, Moosacher Str. 88, 80809 Mníchov, Nemecko, sú čiastočne spoluzodpovední.


2. Úradník pre ochranu údajov

Správca vymenoval Úradníka pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete písomne kontaktovať pomocou tradičnej pošty na adresu: ul. Twarda 18 vo Varšave (04-993), alebo e-mailom na adrese: pomoc@westwing.sk. Úradník vám ochotne pomôže vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, najmä vám odpovie na otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov.


3. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje – všetky informácie o fyzickej osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej prostredníctvom jedného alebo viacerých špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane IP zariadení, údajov o polohe, identifikátora internetu a zozbieraných informácií prostredníctvom cookies a iných podobných technológií.


4. Aké osobné údaje sa spracúvajú?

4.1 Údaje zadané Používateľom

Ak s nami uzatvoríte zmluvu, tak vypĺňate prihlasovacie políčka (registračné formuláre), alebo poskytujete svoj súhlas, a my na základe toho spracúvame vami poskytnuté osobné údaje, najmä údaje uvedené v časti č. 2.

4.2 Automaticky uložené osobné údaje

Za účelom poskytnutia informácií, ktoré potrebujete na našich stránkach, spoločnosť Westwing spracúva ja tieto údaje:

 • adresu webovej stránky (podstránky), ktorú navštívite na našej internetovej stránke;
 • adresu internetovej stránky, z ktorej ste boli priamo presmerovaní na naše stránky ;
 • dátum a čas vašej návštevy;
 • vlastnosti vášho zariadenia, najmä operačného systému, internetového prehliadača a rozmer okna prehliadača;
 • adresu IP vášho zariadenia;
 • identifikačné čísla uložené vo vašom zariadení, vďaka ktorým ich môžeme rozpoznať na našich webových stránkach. Identifikačné čísla sú uložené v tzv. súboroch cookies alebo eTags;
 • identifikátory zariadenia, ktoré tvoria individuálne charakteristiky vášho mobilného zariadenia. Identifikátory zariadenia nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie na našich webových stránkach. Príklady identifikátorov zariadení sú:
  1. "Ad-ID" z operačného systému iOS
  2. "ID zobrazovania reklám" z operačného systému Android.

  5. Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

  5.1 Uzatváranie zmlúv

  Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli, sa spracúvajú pri vytváraní osobného používateľského účtu, objednávaní produktov prostredníctvom našej internetovej stránky, alebo pri odbere nášho newslettera (e-mailová adresa), aby Westwing mohol tieto služby vykonávať vo Váš prospech. Pokiaľ nie je v nasledujúcich ustanoveniach uvedené inak, tak právny základ pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo nevyhnutnosť konania na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy).

  5.2. Používanie internetových stránok

  Vaše osobné údaje spracúvame aj s cieľom vytvorenia najlepšej ponuky produktov, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám. Chceme, aby vaša návšteva na stránkach www.westwingnow.sk bola v čo najväčšej možnej miere priehľadná a príjemná. Z tohto dôvodu spracúvame vaše osobné údaje vo forme e-mailovej adresy, súborov cookies a histórie nákupov. Pokiaľ nie je v nasledujúcich ustanoveniach uvedené inak, právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je potrebné na účely, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov vykonávaných zo strany správcu alebo tretích strán, a to v takej forme, že Vám poskytneme čo najatraktívnejší obsah na našich internetových stránkach).  6. Účel spracúvania údajov

  6.1. Používateľský účet Westwing

  Za účelom využívania nákupných možností prostredníctvom internetového obchodu Westwing je potrebné vytvoriť osobný používateľský účet (ďalej len „používateľský účet“). Na používateľskom účte si môžete uložiť svoje osobné údaje a pohodlne tak nakupovať v internetovom obchode.

  Na vytvorenie vášho osobného používateľského účtu Westwing sú potrebné nasledujúce údaje – e-mailová adresa a ľubovoľne zvolené heslo. Vami zadaná e-mailová adresa bude zároveň slúžiť ako prihlasovací údaj k používateľskému účtu. Po úspešnej registrácii dostanete automatické potvrdenie na vašu e-mailovú adresu.

  Okrem toho môžete na užívateľskom účte uložiť vaše osobné údaje (oslovenie, vaše meno a priezvisko) a pohodlne tak nakupovať v internetovom obchode. V osobnom rozhraní vlastného používateľského účtu môžete kedykoľvek aktualizovať svoje údaje.

  Ak ste s tým súhlasili, tak vďaka funkcii „neodhlasuj ma” tzv. trvalé súbory cookies sú uložené na vašom koncovom zariadení, takže sa pri najbližšej návšteve našich webových stránok znovu nemusíte prihlasovať. Táto funkcia nie je a nebude pre Vás dostupná, ak ste si v nastaveniach internetového prehliadača deaktivovali ukladanie takýchto súborov cookies.

  Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo nevyhnutnosť konania na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy).

  Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, ale potrebné na vytvorenie osobného používateľského účtu.

  6.2. Spracovanie objednávok v internetovom obchode

  Za účelom odosielania vašich objednávok prostredníctvom našich internetových stránok, Westwing poskytuje vaše osobné údaje poskytovateľom logistických a finančných služieb, ktorí tieto údaje spracúvajú na základe zákazky od Westwing, aby mohli plniť zmluvu, pričom dodržiavajú požadované bezpečnostné opatrenia. V prípade platieb platobnou kartou dostávame od nášho operátora online platieb identifikátor platby a posledné štyri číslice vašej kreditnej karty. To nám slúži na overenie a spárovanie vašej objednávky, a teda na zaistenie vašej bezpečnosti. Osobné údaje potrebné na uskutočnenie platby si vyžaduje priamo poskytovateľ platobných služieb. Tieto údaje sa spracúvajú aj s cieľom vybavenia prípadných reklamácií či určenia a uplatňovania nárokov, alebo obrany voči nim. Vaše osobné údaje môžu byť v prípade potreby prenesené aj na subjekty, akými sú: externí audítori, právnické kancelárie, subjekty vykonávajúce e-mailový marketing.

  Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo nevyhnutnosť konania na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy) a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je potrebné na účely, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov vykonávaných zo strany správcu alebo tretích strán vo forme záujmu Správcu v oblasti poskytnutia bezpečných platieb platobnou kartou).

  Veškeré údaje, které máme k dispozici, jsou kontrolovány při posuzování úvěrového ratingu. Tímto způsobem určujeme, jaké platební metody lze nabídnout pro jednotlivé objednávky. Mimo jiné kontrolujeme všechny předchozí objednávky na Vašem zákaznickém účtu. Systém také kontroluje, zda se dodací adresa liší od fakturační adresy, zda se jedná o novou dodací adresu nebo zda má být objednávka doručena do sběrného místa zásilek.

  Všetky údaje, ktoré máme k dispozícii, sú overované ako súčasť hodnotenia kreditného rizika. Týmto spôsobom určujeme, aké spôsoby platby je možné ponúknuť pre jednotlivé objednávky. Okrem iného kontrolujeme všetky predchádzajúce objednávky vo Vašom zákazníckom účte. Systém tiež kontroluje, či sa dodacia adresa odlišuje od fakturačnej adresy, či ide o novú dodaciu adresu, alebo či má byť objednávka doručená na výdajné miesto balíkov.

  Hodnotenie kreditného rizika nám umožňuje minimalizovať riziko neuskutočnenia platby - najmä ak si vyberiete možnosť „platba na účet“ – čo nám umožňuje ponúknuť Vám najvhodnejšie možnosti pre výber platby.

  Po výbere poskytovateľa platobných služieb budete požiadaný o údaje potrebné pre daného poskytovateľa platobných služieb. Tieto platobné informácie budú zaslané priamo vybranému poskytovateľovi platobných služieb, my ich nebudeme ukladať.

  Fakturačná a dodacia adresa, ktorú ste zadali, uložíme na vašom používateľskom účte, aby ste ich nemuseli znova zadávať pri ďalších nákupoch. Vyššie uvedené údaje môžete kedykoľvek zmeniť.

  Ak nesúhlasíte s navrhovaným spôsobom platby, kontaktujte nás písomne, poštou alebo mailom na pomoc@westwing.sk. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, znovu preskúmame naše pôvodné rozhodnutie.

  Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je potrebné na účely, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov vykonávaných zo strany správcu alebo tretích strán vo forme záujmu Správcu v oblasti poskytnutia bezpečných platieb platobnou kartou).

  Všetky osobné údaje spracúvané ako súčasť objednávky odstraňujeme najneskôr po uplynutí zákonných premlčacích lehôt a splnení daňových povinností zo strany Westwing, ibaže to je v rozpore so zákonnou povinnosťou týkajúcou sa uchovávania údajov.

  Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na predaj a dodanie vami objednaného tovaru.

  6.3. Prihlásenie prostredníctvom Facebooku

  Ak máte účet na Facebooku, môžete sa na naše internetové stránky prihlásiť aj prostredníctvom služby „Prihlásiť sa cez Facebook”. Vtedy dostaneme od Facebooku informácie, ktoré ste poskytli na svojom účte Facebook, a ktoré sú potrebné na vytvorenie účtu Westwing.

  Ak chcete použiť túto funkciu, váš webový prehliadač stiahne skript zo serverov Facebooka pri prvej návšteve našich webových stránok. Vďaka tomu bude technicky možné, aby sa Facebook dozvedel, že navštevujete naše webové stránky.

  Ak na našich webových stránkach použijete funkciu „Prihlásiť sa cez Facebook“, Facebook nám poskytne konkrétne informácie o vašej osobe. Na tento účel je potrebné, aby ste na svojom Facebooku potvrdili poskytnutie vášho verejného profilu (meno a priezvisko, fotografia, vekové rozpätie, pohlavie, jazyk, krajina a ďalšie verejné informácie), zoznam vašich priateľov na Facebooku a uloženú e-mailovú adresu na Facebooku.

  Pretože z technického hľadiska môžeme konfigurovať funkciu „Prihlásiť sa cez Facebook“ iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, nemôžeme obmedziť rozsah údajov, ktoré nám Facebook poskytuje, ale ukladáme len tie, ktoré sú potrebné na registráciu v Westwing (Vaša e-mailová adresa, oslovenie, meno a priezvisko, pozri bod 6.1 vyššie).

  Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo nevyhnutnosť konania na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy).

  Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, ale potrebné na prihlásenie na našich webových stránkach prostredníctvom Facebooku.

  6.4. Newsletter

  Všetkým z vás, ktorí ste členmi nákupného klubu (máte používateľský účet na stránke www.westwingnow.sk, ponúkame možnosť odberu newsletteru. Ak sa chcete prihlásiť k odberu nášho newsletteru, tak zadajte svoju e-mailovú adresu počas registrácie.

  Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu newsletteru bez uvedenia dôvodov kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza na konci newsletteru.

  Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedeného procesu je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo nevyhnutnosť konania na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy).

  Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, ale potrebné pre poskytnutie bezplatnej služby newsletteru.

  6.5. Kontakt prostredníctvom kontaktného formulára

  Ak nám pošlete svoju požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára, Westwing spracuje vami podané informácie, ako aj kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail) s cieľom spracovania vašej požiadavky. Ak budete mať ďalšie otázky, tieto údaje budeme naďalej uchovávať. Právnym základom vyššie uvedeného procesu je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo nevyhnutnosť konania na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy), alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je potrebné na účely, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov vykonávaných zo strany správcu alebo tretích strán vo forme záujmu Správcu v oblasti spracovania žiadostí od používateľov internetových stránok).

  Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na to, aby sme mohli analyzovať informácie, ktoré nám zasielate, ako aj poskytnúť na ne odpovede.


  7. Sledovacie systémy pre analýzu internetových stránok

  7.1. Všeobecné podmienky

  Chceme, aby boli naše internetové stránky navrhnuté čo najlepšie. Pretože sa neustále snažíme o zlepšenie kvality, používame “sledovacie” nástroje, ktoré nám umožňujú monitorovať efektívnosť sieťových ponúk. Nástroje slúžiace na monitorovanie siete používame na zhromažďovanie nasledujúcich údajov:

 • Pomocou akých odkazov sú online používatelia presmerovaní na stránku www.westwingnow.sk
 • Ktoré z našich stránok sú navštevované, kedy, ako často a v akom poradí?
 • Aké informácie vyhľadávajú používatelia na našich stránkach?
 • Ktoré odkazy alebo ponuky otvárajú používatelia na našich stránkach?


 • Na základe týchto informácií zostavujeme štatistiky, ktoré nám pomáhajú pochopiť odpovede na nasledujúce otázky:

 • Ktoré záložky sú obzvlášť atraktívne pre používateľov našich internetových stránok?
 • Ktoré články sú pre našich používateľov najzaujímavejšie?
 • Aké služby by sme mali ponúkať našim používateľom.
 • Používame najmä automaticky zozbierané údaje uvedené v časti 3.2 vyššie. Na ich základe sa pod pseudonymom vytvárajú anonymné používateľské profily, v ktorých uchovávame údaje.

  7.2. Google Analytics

  Táto webová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analyzovať spôsob, akým používate náš web. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní týchto webových stránok sú prenesené a uložené na servere Google. Na týchto webových stránkach bola aktivovaná anonymizácia IP adries, ktorá spôsobuje predčasné skrátenie IP adries používateľov Google v členských štátoch EÚ alebo v iných krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných situáciách je prenášaná plná IP adresa na server Google v USA, kde je skrátená. V mene prevádzkovateľa týchto internetových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu používania webových stránok prostredníctvom používateľov a s cieľom pripraviť správy o aktivite na webových stránkach a poskytovať ďalšie služby súvisiace s používaním webovej stránky a Internetu a v prospech vlastníka webových stránok.

  Adresa IP poskytovaná v rámci služby Google Analytics z vášho internetového prehliadača nebude spojená s inými údajmi Google.

  Pomocou vhodných nastavení prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies; upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Okrem toho môžu používatelia zabrániť spoločnosti Google zhromažďovanie údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookies a odkazujúcich na vaše používanie webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracúvanie týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Táto stránka používa službu Google Analytics s príponou "_anonymizeIp ()". V dôsledku toho sa IP adresy ďalej spracúvajú v skrátenej forme, vďaka čomu je možné vylúčiť osobný vzťah (získavanie osobných údajov). Ak sú zhromaždené údaje o vás osobnými údajmi, budú okamžite zablokované a osobné údaje budú okamžite vymazané.

  Údaje tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

  Podmienky používania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/

  Zásady ochrany osobných údajov http://google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html

  a Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

  Námietka proti spracovaniu osobných údajov:

  Kedykoľvek môžete namietať proti zhromažďovaniu a spracúvaniu údajov súvisiacich s používaním webovej stránky Google (vrátane vašej IP adresy) stiahnutím a nainštalovaním doplnku do vášho prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcej adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  7.3. Google Adwords / Remarketing

  Používame aj funckiu remarketing v Google AdWords w Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

  Remarketing je v systéme Google AdWords funkciou, ktorá umožňuje po zavedení príslušného kódu na stránke vytvoriť personalizovanú správu pre príjemcu, ktorý si predtým prezeral danú stránku/stránky na internetových stránkach Google, za účelom vytvorenia cielených reklám. Na tento účel sú vo vašom prehliadači uchovávané súbory cookies zhromaždené z jednotlivých stránok, ktoré ste navštívili prostredníctvom prehliadača Google. Návštevy používateľov sa zhromažďujú pomocou súborov cookies, ktoré slúžia na identifikáciu internetového prehliadača zariadenia, a nie osobných údajov; osobné údaje nie sú uchovávané. Samozrejme, môžete tiež navštevovať naše webové stránky bez umiestnenia súborov cookies vo vašom prehliadači. Ukladanie súborov cookies zo strany Google môžete kedykoľvek obmedziť, alebo deaktivovať pomocou pokynov uvedených v odkaze a nainštalovaním pluginu, ktorý je tam umiestnený: www.google.com/settings/ads/plugin. Ďalšie informácie o službe Google Adwords a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na adrese: www.google.com/privacy/ads

  7.4. Google Adwords / Sledovanie konverzií

  Spoločnosť Westwing používa reklamný systém Google AdWords, službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. so sídlom v USA („Google“) a možnosti, ktoré tento systém ponúka v oblasti sledovania konverzií. Ak Používateľ navštívi naše stránky prostredníctvom reklamy Google, tak Google AdWords uloží súbor cookie do prehliadača, ktorý nám umožní vytvoriť štatistiky o aktivite Používateľa na našich stránkach. Tieto súbory prestanú byť aktívne po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu. Ak navštívite internetové stránky inzerenta počas činnosti súboru cookie, Google a inzerent dostanú informácie o tom, že reklama bola zobrazená. Každý zákazník Google AdWords dostáva iný súbor cookie. Súbory cookies preto nie je možné sledovať prostredníctvom internetových stránok zákazníkov AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre inzerentov AdWords, ktorí si vybrali sledovanie konverzií. Zákazníci dostávajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku s tagom sledovania konverzií. Nebudete však dostávať žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľov. Ukladanie súborov cookies zo strany Google môžete kedykoľvek obmedziť, alebo deaktivovať pomocou pokynov uvedených v odkaze a nainštalovaním pluginu, ktorý je tam umiestnený: www.google.com/settings/ads/plugin. Ďalšie informácie o službe Google Adwords a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na adrese: www.google.com/privacy/ads

  7.5. Doubleclick poskytované prostredníctvom Google

  Používame tiež Doubleclick Google. Doubleclick Google je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). Doubleclick Google je navrhnutá tak, aby prezentovala reklamy, ktorá vás zaujímajú. Tieto reklamy sa zobrazujú na našich stránkach a na stránkach tretích strán, ktoré tiež spolupracujú s Google.

  Naše stránky uchovávajú tzv. súbory cookies, pomocou ktorých sa vytvárané anonymné profily Používateľov, v ktorých uchovávame údaje. Google používa tieto cookies ID k rozpoznaniu Vášho prehliadača, keď navštívite naše webové stránky (alebo iné webové stránky, ktorých poskytovatelia tiež používajú Doubleclick Google). Týmto spôsobom Google zhromažďuje nasledujúce informácie:

 • Aké webové stránky ste navštívili?
 • Aké reklamy Google boli zobrazené?
 • Na aké reklamy ste klikli?
 • Na základe týchto informácií Google vyberá reklamy, ktoré Vám potom ponúka. Zobrazovanie takýchto reklám od spoločnosti Google môžete spravovať tu. Ďalšie informácie o reklamách Google nájdete tu. Pre získanie ďalších informácií o postupoch ochrany osobných údajov Google kliknite prosím tu.

  Google prevádzkuje svoje servery v USA, teda mimo EÚ. Služba DoubleClick Google prenáša dáta k týmto serverom. V Komisii EÚ sa doteraz neprijalo žiadne rozhodnutie na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov zo strany USA. Avšak, Google prijala Štít na ochranu osobných údajov EÚ-USA, ktorý poskytuje vhodné a primerané záruky. Viac informácií nájdete tu.

  Právnym základom pre integráciu DoubleClick spoločnosti Google, ktorá je opísaná v tejto časti je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (opodstatnený záujem správcu na základe nášho záujmu o propagáciu internetovej stránky pre reklamné účely). Google zhromažďuje a spracúva údaje vytvorené v tomto kontexte na vlastnú zodpovednosť.

  7.6. Bing Ads Conversation Tracking

  Westwingnow.sk používa sledovanie konverzií od Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Po kliknutí na reklamu Microsoft Bing, sa súbory cookies sledovania konverzií uložia do vášho počítača. To umožní Microsoft a Westwing rozpoznať vaše kliknutia na reklamu a skoršie presmerovanie na túto stránku (konverzná stránka). Nastavenia súborov cookies môžete zablokovať nastavením prehliadača. Ďalšie informácie o sledovaní konverzií v reklame Bing Ads nájdete na stránke: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

  7.7. Facebook-Plugins

  Westwingnow.sk používa sociálny plugin (ang. Social Plugins) sociálnej siete Facebook.com, ktorú spravuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy sú označené logom portálu, ikonou alebo dodatkom "Facebook Social Plugin". Ak Používateľ spustí internetovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku. Obsah pluginu sa prenesie priamo do prehliadača cez Facebook.com a prostredníctvom neho na spustenú internetovú stránku. Westwing Sp. z o.o. nemá v tejto oblasti žiadny vplyv na veľkosť údajov, ktoré Facebook sťahuje pomocou toho pluginu. Zapnutím pluginu na Facebooku dostane Westwing iba takú informáciu, že Používateľ spustil príslušnú stránku tej návštevy. Ak je Používateľ navyše prihlásený na Facebooku, môže Westwing priradiť jeho návštevy k účtu na Facebooku. Ak členovia Facebooku nechcú, aby ten portál zhromažďoval zozbierané údaje používateľa, musia sa pred návštevou tejto webovej stránky odhlásiť. Informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov prostredníctvom Facebooku a rozsahu ich spracúvania a použitia, ako aj o právach a možnostiach nastavenia ochrany súkromia nájdete v príslušnej dokumentácii týkajúcej sa zásad ochrany osobných údajov stránok Facebook.

  Ak má Používateľ účet na Facebooku, môže sa prihlásiť na našu stránku pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla z Facebooku. Na tento účel zhromažďujeme informácie potrebné na vytvorenie účtu na webovej stránke Westwing z profilu Používateľa na Facebooku. Pre aktiváciu tejto funkcie prehliadač Používateľa stiahne skript z Facebooku počas prvej návštevy našich stránok. V tej chvíli sa Facebook môže dozvedieť o návšteve Používateľa na našich stránkach. Ak Používateľ na našej stránke použije možnosť „Prihlásiť sa cez Facebook“, Facebook nám poskytne niektoré informácie o používateľovi. Preto je potrebné na Facebooku potvrdiť, že rovnako profilové informácie (meno a priezvisko, profilová fotografia, vek, pohlavie, jazyk, štátna príslušnosť a iné verejné informácie), ako aj zoznam priateľov a e-mailová adresa, ktorú Používateľ používa na portáli, nám budú odosielané cez Facebook. Možnosť konfigurácie voľby „Prihlásiť sa cez Facebook” je veľmi obmedzená, takže nemôžeme obmedziť rozsah údajov, ktoré nám Facebook poskytuje. Ukladáme len tie informácie, ktoré sú potrebné pre registráciu na stránky Westwing (e-mailová adresa, titul, meno a priezvisko používateľa – pozri bod 3).

  7.8. Facebook Custom Audiences

  Na našej stránke Facebook používame Custom Audiences. Preto na našich stránkach boli integrované tzv. pixely Facebooku. Je to kód JavaScript. Tieto pixely generujú kontrolný súčet z vašich údajov o používaní, ktoré sa odosielajú na Facebook, napr. informácie o prehliadači. Ak je to možné, vaše súbory cookies Facebooku sú tiež adresované a odosiela sa Váš ID Facebook. Ak ste používateľom Facebooka, tak pri prihlasovaní môžu byť využité údaje zo strany pixelov na poskytnutie cielenej, personalizovanej reklamy produktov a ponuky Westwing. Údaje od používateľov, ktorí nemajú profil na Facebooku, Facebook odmietne. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ďalšieho spracúvania a používania údajov zo strany Facebooku, ako aj o možnostiach ochrany osobných údajov nájdete v pravidlách na ochranu osobných údajov na stránke https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Ak nechcete, aby boli Vaše údaje zhromažďované, môžete namietať po kliknutí na nasledujúci odkaz a vypnúť zhromažďovanie údajov: https://www.facebook.com/help/769828729705201.

  7.9. YouTube-Plugins

  Naše webové stránky zobrazia obsah stránky YouTube prevádzkovaný spoločnosťou Google. Stránky prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dcérska spoločnosť Google. Keď navštívite niektorú z našich stránok YouTube, váš prehliadač sa pripojí priamo na servery YouTube a načíta obsah na zobrazenie. Právnym základom toho je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (opodstatnený záujem správcu na základe nášho záujmu o prezentáciu internetovej stránky s najatraktívnejším a najzaujímavejším obsahom).

  Pri integrácii obsahu YouTube, komunikuje Váš prehliadač so serverom YouTube v USA, ktorý môže zaznamenávať zodpovedajúce načítanie obsahu. V Komisii EÚ sa doteraz neprijalo žiadne rozhodnutie na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov zo strany USA. Avšak, YouTube (ako dcérska spoločnosť Google) sa zaviazala, postupovať v súlade s dohodou o ochrane osobných údajov EÚ-USA, ktorú vydalo americké ministerstvo obchodu, o zhromažďovaní, používaní a uchovávaní osobných údajov z členských štátov EÚ. Ďalšie informácie môžete nájsť tu: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en

  Keď sa prihlásite do účtu YouTube, súhlasíte tak s tým, aby YouTube prepojil Vaše návyky prehliadania obsahu na internete priamo s osobným profilom. Môžete tomu zabrániť tým, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube predtým, ako navštívite naše webové stránky. Viac informácií o tom, ako je nakladané s osobnými údajmi používateľov zo strany YouTube (dcérska spol. Google), nájdete na adrese: https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy

  7.10. Vimeo plugins

  Používame tiež integráciu videí od poskytovateľa Vimeo. Vimeo prevádzkuje Vimeo, LLC so sídlom na 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Keď navštívite niektorú z našich stránok, Vimeo pripojí Váš prehliadač priamo k serverom Vimeo a načíta obsah, ktorý sa Vám zobrazí. Právnym základom vyššie uvedeného procesu je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (opodstatnený záujem správcu na základe nášho záujmu o prezentáciu internetovej stránky s najatraktívnejším a najzaujímavejším obsahom).

  Pri integrácii komunikuje Váš prehliadač so serverom Vimeo v USA, ktorá môže zaznamenať zodpovedajúce načítanie obsahu prostredníctvom prehliadača. V Komisii EÚ sa doteraz neprijalo žiadne rozhodnutie na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov zo strany USA. Avšak, YouTube (ako dcérska spoločnosť Google) sa zaviazala, postupovať v súlade s dohodou o ochrane osobných údajov EÚ-USA, ktorú vydalo americké ministerstvo obchodu, o zhromažďovaní, používaní a uchovávaní osobných údajov z členských štátov EÚ.

  Vtedy, kedy ste prihlásený/á k svojmu účtu Vimeo, súhlasíte tak s tým, aby Vimeo prepojil Vaše návyky prehliadania obsahu na internete s osobným profilom. Tomuto prepojeniu môžete zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu Vimeo a odstránite príslušné Vimeo cookies pred navštívením našich webových stránok. Pre viac informácií o spracovaní údajov a ochrane osobných údajov zo strany spol. Vimeo navštívte https://vimeo.com/privacy

  7.11. Technológia Adjust

  Aplikácia pre naše webové stránky využíva technológiu "prispôsobiť" (adjust). Prispôsobuje používanie IP a MAC adries používateľov pre analýzu, pričom tieto adresy ‘adjust’ používa výhradne anonymne. Prepojenie s konkrétnou fyzickou osobou preto nie je možné.

  7.12. OPTIMIZELY

  Na našich internetových stránkach používame službu Optimizely, služby int. analýzy Optimizely Inc, ďalej len "Optimizely". Optimizely nám pomáha lepšie prispôsobiť naše internetové stránky k vašim potrebám. S vašou pomocou je možné analyzovať vaše používanie internetových stránok. Informácie získané na základe súborov cookies o používaní webových stránok sa prenášajú do Optimizely. Prenos a uchovávanie údajov zvyčajne prebieha na serveri umiestnenom v USA. Optimizely má certifikát o zhode s normou EÚ/USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkWAAW. Ak je na tejto webovej stránke povolená anonymizácia IP, Optimizely skráti vašu IP adresu, ak je to členský štát Európskej únie, alebo iného signatárskeho štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V zriedkavých, výnimočných prípadoch dochádza k úplnému prenosu IP adresy na server Optimizely v USA, kde sa následne skracuje.

  V našom mene Optimizely využíva získané informácie na vyhodnotenie spôsobu, akým ste používali internetové stránky. Na tomto základe Optimizely poskytuje hodnotenia a správy za účelom optimalizácie internetových stránok. Ak je adresa IP odosielaná prehliadačom, tieto údaje nie sú kombinované s inými údajmi firmy Optimizely.

  Kedykoľvek môžete odmietnuť ukladanie súborov cookies prostredníctvom zmeny nastavení prehliadača. Pamätajte však, že v tomto prípade nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie týchto internetových stránok.

  Môžete tiež namietať proti ďalšiemu používaniu služby Optimizely po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.westwingnow.sk/?optimizely_opt_out=true

  7.13. OUTBRAIN

  Táto stránka využíva technológiu Outbrain Inc. "(" Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Táto technológia umožňuje špecificky osloviť používateľov internetu s reklamami, ktorí sa už zaujímali o našu ponuku na webových stránkach našich partnerov, alebo zbierať o nich údaje. Technológia závisí od analýzy správania používateľov na základe súborov cookies. Reklama sa zobrazuje iba na reklamných plochách Outbrain, alebo na reklamných plochách Outbrain Engage, alebo na Outbrain Extended Network. Ak nechcete, aby sa vám zobrazovala reklama založená na vašich záujmoch, môžete ju vypnúť tu: https://www.outbrain.com/legal/

  Môžete tiež namietať proti ďalšiemu používaniu služby Outbrain po kliknutí na nasledujúci odkaz:

  https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

  7.14. CRITEO

  Na našich internetových stránkach používame technológiu Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko ("Criteo"), na zhromažďovanie, uchovávanie a vyhodnocovanie informácií o správaní osôb, ktoré surfujú a navštevujú naše internetové stránky v pseudonymnej forme pomocou textových súborov "cookies" na základe nášho primeraného záujmu o umiestňovanie personalizovanej reklamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO. Criteo používa algoritmus na analýzu správania počas surfovania a potom môže formulovať odporúčania pre cielené produkty ako personalizované reklamné bannery na iných internetových stránkach. Zozbierané údaje by sa za žiadnych okolností nemali používať na osobnú identifikáciu osoby, ktorá navštívi túto internetovú stránku. Akékoľvek iné použitie, alebo sprístupnenie tretím stranám sa neuskutoční. Môžete kedykoľvek využiť svoje práva a môžete sa vzoprieť proti zhromažďovaniu údajov a vytváraniu pseudonymných profilov používateľov do budúcnosti. Na tento účel môžete použiť nasledujúci súbor cookie opt-out: https://www.criteo.com/privacy/. Viac informácií o technológii Criteo nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

  Môžete tiež namietať proti ďalšiemu používaniu Criteo po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.criteo.com/privacy/.

  7.15. BRAZE

  Používame tiež webové stránky internetovej analýzy Braze, programu Braze, Inc, 318 West 39th Street, New York, NY 10018, USA (Braze). Právnym základom je čl. 6 ods. 6 bod 1 písm. f. RODO (záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našich online služieb). Braze sa používa na analýzu používania našej aplikácie a odosielania cielených správ push používateľom našej aplikácie. Braze používa pseudonymnú funkciu (tzv. "Pseudonym ID"), ktorá nám umožňuje analyzovať spôsob používania našej aplikácie. Verzia operačného systému, ktorú používate, informácie o poskytovateľovi siete, kód krajiny, informácie o zariadení ako "Android Advertising ID" a "Advertising Identifier for iOS" (za účelom identifikácie mobilných zariadení používateľov) určujú spôsob a schému používania našich služieb. Informácie špecifikované spoločnosťou Braze nebudú v žiadnom prípade spojené s údajmi na nosiči pseudonymov. Braze v našom mene používa tieto informácie na vyhodnotenie používania našej aplikácie a na vypracovanie správ o tejto aplikácii. Tieto informácie používame na zasielanie cielených „push“ správ - so súhlasom používateľa - používateľom našej aplikácie s informáciami o našich službách alebo konkrétnych reklamách. Informácie generované na základe ID pseudonymu o používaní našej aplikácie sa zvyčajne posielajú na server Braze v USA, kde sú uchovávané. Braze zabezpečuje súlad s požiadavkami štandardných zmluvných klauzúl EÚ. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov Braze nájdete na stránke: https://www.braze.com/privacy/.

  Ak nechcete, aby Braze spracúval vaše údaje, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adresehttps://www.braze.com/preferences/abmelden.

  7.16. AFFILINET / AWIN / TRACDELIGHT

  Naše stránky využívajú služby nasledovných firiem: (a) affilinet part of awin GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mníchov, Nemecko (affilinet), (b) AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Nemecko (AWIN) oraz (c) tracdelight GmbH, Arabellastraße 23, 81925 Mníchov (tracdelight). Súbory cookies sú vytvorené pre optimalizáciu našich reklamných aktivít. Tieto súbory sa používajú len na správne priradenie úspechu reklamného média obchodného partnera a zodpovedajúce zúčtovanie v rámci poskytovania služieb. Osobné údaje sa tu nezhromažďujú, v súboroch cookies sa nachádzajú len informácie o tom, kedy sa kliklo na reklamné médium na koncovom zariadení. Ak nechcete, aby sa súbory cookies ukladali vo vašom prehliadači, môžete ich vypnúť vhodným nastavením prehliadača. Ďalšie informácie, ako aj vyhlásenia o ochrane údajov uvedených firiem nájdete tu:

  affilinet: https://www.awin.com/gb/legal

  AWIN: https://www.awin.com/gb/legal

  tracdelight: https://www.tracdelight.com/privacy


  8. Používanie externých služieb

  Pre prevádzku našich internetových stránok zadávame externým poskytovateľom spracúvanie dát (napr. odoslanie objednávky, technologická obsluha newslettera). Tam, kde je to potrebné, títo poskytovatelia služieb tiež spracúvajú osobné údaje. Poskytovatelia služieb sú starostlivo vyberaní a monitorovaní. Spracovávajú dáta výhradne v súlade s našimi pokynmi a sú tiež viazaní vyhlásením o ochrane dát.


  9. Doba uchovávania

  V súlade s platnými právnymi predpismi spracúvame vaše osobné údaje po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje nenávratne odstránené alebo zničené.

  V situácii, keď nepotrebujeme vykonávať iné operácie s vašimi osobnými údajmi ako ich uchovávanie (napr. keď uchovávame obsah objednávky na účely ochrany proti nárokom), až kým nie sú trvalo odstránené alebo zničené, dodatočne ich zabezpečujeme — prostredníctvom pseudonymizácie. Pseudonymizácia je založená na takom šifrovaní osobných údajov, alebo súboru osobných údajov, že bez dodatočného kľúča nie je možné ich prečítať, a tak sa takéto informácie pre neautorizovanú osobu stávajú úplne zbytočnými.

  Vaše osobné údaje bude Správca spracúvať po dobu potrebnú na dosiahnutie cieľov uvedených v časti 6. „Účely spracúvania osobných údajov“, napr. na ukončenie poskytovania služby newselettera vo váš prospech, na ukončenie reklamačného postupu a po uplynutí premlčacej lehoty na nároky, alebo do skončenia platnosti povinnosti uchovávania údajov vyplývajúcich z právnych predpisov.


  10. Vaše práva

  Pokiaľ ide o osobné údaje používateľov, máte voči nám nasledujúce práva:

 • Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov - na tomto základe poskytuje správca osobe, ktorá predkladá takúto žiadosť informácie o spracúvaní osobných údajov, najmä o účele a zákonných dôvodoch spracúvania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch, ktorým sa osobné údaje poskytujú, a o predpokladanom dátume ich odstránenia;
 • Právo na získanie kópie údajov - na tomto základe vám Správca poskytne kópiu spracúvaných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;
 • Právo na opravu údajov - na tomto základe Správca odstráni akékoľvek nezhody alebo chyby týkajúce sa spracúvaných osobných údajov a doplní ich, alebo vykoná ich aktualizáciu, ak sú neúplné, alebo sa zmenili;
 • Právo na vymazanie údajov - na tomto základe môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracúvanie už nie je potrebné na vykonávanie žiadneho účelu, pre ktoré boli zhromaždené;
 • Právo na obmedzenie spracúvania - na tomto základe Správca prestane vykonávať operácie s osobnými údajmi, s výnimkou operácií odsúhlasených dotknutou osobou a ich uchovávania v súlade so stanovenými pravidlami uchovávania údajov, alebo kým budú existovať dôvody na spracúvanie údajov (napr. keď bude vydané rozhodnutie dozorného orgánu, ktoré umožní ďalšie spracúvanie údajov);
 • Právo na prenos údajov - na tomto základe a v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú v súvislosti s uzatvorenou zmluvou alebo súhlasom, Správca vydá vami poskytnuté údaje vo formáte, ktorý umožňuje ich prečítanie na počítači. Môžete tiež požiadať o poslanie údajov inému subjektu – za predpokladu, že v tomto ohľade existujú technické možnosti tak zo strany Správcu, ako aj iného subjektu;
 • Právo namietať proti spracúvaniu údajov na marketingové účely - dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely bez potreby odôvodnenia takejto námietky;
 • Právo namietať proti iným účelom spracúvania údajov - môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Správcu (napr. na analytické alebo štatistické účely, alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou majetku). Námietka v tomto ohľade by mala obsahovať odôvodnenie a podlieha posúdeniu Správcu;
 • Žiadosť týkajúcu sa uplatňovania vyššie uvedených práv môžete podať tradičnou poštou na adresu: ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, alebo e-mailom na adresu: pomoc@westwing.sk.

  Žiadosť by mala, pokiaľ je to možné, presne určovať, na čo sa vzťahuje, t. j. najmä:

 • kto podáva žiadosť;
 • ktoré z vyššie uvedených práv chce žiadateľ využiť;
 • akých účelov spracúvania sa týka daná požiadavka (napr. marketingové ciele, analytické ciele atď.).
 • Ak Správca nie je schopný určiť obsah Vašej žiadosti, alebo nedokáže identifikovať osobu, ktorá podala žiadosť na základe predloženej žiadosti, požiada vás o ďalšie informácie.

  Odpoveď na podanú žiadosť bude poskytnutá okamžite, najneskôr jeden mesiac po jej prijatí. Ak je potrebné predĺžiť túto lehotu, Správca vás bude informovať o dôvodoch takéhoto predĺženia.

  Odpoveď bude odoslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola žiadosť podaná, a v prípade žiadostí zaslaných poštou, bude odpoveď odoslaná doporučenou poštou na adresu uvedenú žiadateľom, ak v liste nie je uvedená požiadavka na odoslanie odpovede na e-mailovú adresu (v tomto prípade uveďte e-mailovú adresu).

  Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Predsedovi úradu na ochranu osobných údajov v prípade podozrenia zo spracúvania osobných údajov v rozpore s nariadením (GDPR).


  11. Poskytovanie osobných údajov tretím krajinám a medzinárodným organizáciám

  Vaše osobné údaje budú prenesené do tretích krajín, t.j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ale nebudú prenesené do medzinárodných organizácií.

  Vaše osobné údaje budú prenesené do tretích krajín, t.j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) spôsobom a na účely opísané v bode 6 vyššie.


  12. Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

  V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, platia ustanovenia zákona a GDPR.

  O všetkých zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov budete informovaní prostredníctvom e-mailu.

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 30.07.2019.


  13. Otázky

  Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailu na vyššie uvedenej adrese alebo prostrednícvom e-mailu na adrese: pomoc@westwing.sk.


  Aktualizácia: 30 Júl 2019